stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Goddelike genesing, gegewe of gawe?
Wie kom die eer toe?
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Is Goddelike genesing moontlik?

Ons almagtige Skepper, as ewige Ingenieur wat reeds die menslike liggaam tot in die fynste detail ontwerp het voor die skepping, is die enigste wese in die heelal, wat hierdie liggaam werklik ten volle ken en verstaan. Daarom is dit n gegewe dat Hy wat self die liggaam, psige en gees ontwerp het en dus volkome verstaan, ook ten beste toegerus is om genesing daaroor te kan, en te mag spreek.

Die rol van menslike mediese wetenskap:

Menslike mediese wetenskap het hierdie geskape liggaam ondersoek, dit op grond van hulle waarnemings gedokumenteer en probeer verstaan. Daar het dus n wetenskaplike struktuur daarrondom ontstaan. Vader het dit toegelaat, synde binne Sy wil. Hy kon, die oomblik toe een mens aan die oorskot van 'n ander begin kerf om dit te probeer verstaan, 'n weerligstraal gestuur het om hierdie navorser die ewigheid in te help. Maar Hy het nie. Daarmee het Hy Sy instemming gegee dat Hy hierdie praktisyns, die gedokumenteerde kennis en ondersteunende stelsels daarrondom ook wil aanwend, tot genesing van Sy skepsels se skete. Die wat dus in afhanklikheid van Hom, die mediese wetenskap op n verantwoordelike wyse en tot Sy eer bedryf, is binne Sy wil en word ruim deur Hom gebruik op daaglikse basis, in die genesing van Sy skepsels. Solank hulle nie groter as Hyself probeer wees nie en nie Sy eer probeer steel nie, sal Hy selfs hulle werk sen en hulle insigte verbreed.
Mediese kennis word ook deurlopend uitgebrei. Hierdie deurlopende groei en nuwe kennis, bewys dat die menslike verstaan van die liggaam, psige en gees, nooit volkome kan en sal wees nie. Daar sal altyd tydens in ons huidige dimensie, nuwe ontdekkings gemaak word oor die wonder van die menslike liggaam en die samestelling daarvan.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Weens die onvolkome kennis van die menslike wetenskap, sal Hy altyd daar waar Hy nog nie menslike kennis toegelaat is oor bepaalde skete nie, self lewe en genesing spreek. Hy kan dit direk of deur een van Sy gesante doen. Hy sal ook, soos wat ons gereeld waarneem, tot eer van Sy Naam, n alledaagse skeet waarvoor daar bestaande mediese prosedures is, aanspreek en dit sl genees word. Op hierdie wyse, sal Hy weereens die wetenskaplike waarnemers verstom met Sy almag, en hopelik 'n indruk in hulle denke afdruk, oor Sy grootheid.

Die doel van Goddelike genesing:

Goddelike genesing is eerstens ten doel om as bewys te dien van Vader se almag. Genesing is eerstens n daad wat Hy gewil het, sodat die mensdom weer Sy almag mag raaksien en Hom daarvoor eer. Hy wil verder sien dat Sy skepping gesond is en goed funksioneer, daarom het genesing tweedens die doel om Sy skepsels aan te raak daar waar Hy hulle geestelik, fisiek en psigies wil genees om weer volle funksionaliteit te bereik.

Waar pas die geloofsgeneser in?

Dit gebeur dikwels dat Hy n mens stuur as Sy gesant om die woorde van genesing te spreek. Dit beteken egter nie dat die persoon inherent die mag besit nie. Elke woord van genesing wat gespreek word, moet genspireer wees deur Vader self. Elke versoek wat die spreker wel self spreek of afsmeek, kan deur Vader toegestaan, of geweier word.

Waarom is genesing nie altyd suksesvol nie?

Dit gebeur soms dat gesante hulself n permanente genesings-outoriteit vanuit hulleself, toedig, en dan roem op bepaalde bonatuurlike magte. Hierdie aansprake val buite Sy wil omdat die gesant homself dan stel as die besluitnemer oor genesing aldan nie. Die gesant sal wel steeds woorde van genesing kan spreek waar Vader die opdrag vir hom gegee het. Tog, as die gesant self besluit wat hy dink die verloop van n saak moet wees, en dit op grond van menslike outoriteit verwag, mag Vader, synde die Almagtige, die versoek toestaan of weier, ooreenkomstig Sy wil.

Is lewespreek en genesing spreek beperk tot slegs sekere individue?

Om lewe te spreek, om genesing te spreek, is nie beperk tot enkelinge nie. Vader is die almagtige Skepper. Hy kan genees waar Hy wil, wie Hy wil en weier waar Hy wil. Hy kan dus enige persoon se smeking om genesing aanhoor. Hy gebruik ook diegene wat self glo hulle is te min, wat glo hulle geloof is te klein. Ook hulle wat deur geestelik-hoogmoediges, afgetakel word synde 'n mindere te wees. Soos in 'n vorige paragraaf genoem, kan geen mens roem op "aansteling" nie. Maar juis hierdie feit en Vader se almag, maak dat Hy kan gebruik wie Hy wil. Moet dus nooit weer dink jy is te min, of te klein, om deur Hom gebruik te word nie. Jy is dalk net die antwoord op iemand se gebede, waar ander nie toegang het nie, of waar jou unieke karakter nodig is in bepaalde omstandigdhede. Wees dus oop om Sy stem te hoor, wanneer Hy jou roep. Jy behoort dan te weet, jy is met 'n Goddelike plan op aarde geplaas. Vader kan jou gebruik, waar en wanneer Hy wil. Daaraan, kan en mag geen ander mens, 'n verskil maak nie.

Ter opsomming van die nuus weer die hooftrekke: Goddelike genesing: gegewe of gawe?

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die gawe om n woord van genesing te spreek, nie n menslike eienskap is nie. Dit is eerder n delegering van Goddelike mag vir slegs n bepaalde tyd en doel, aan n mens wat Hy kan vertrou, om hierdie gawe tot Sy eer te gebruik. Dit word nooit die eiendom van die draer nie, en kan enige tyd weggeneem word. n Mens kan dus nie roem op n permanente gawe van genesing nie. Dit is nie n eienskap, n gegewe van die individuele gesant nie, maar n gedelegeerde gawe wat slegs gebruik moet word tot Vader se eer alleen, waar en wanneer Hy so lei.

© Stof 2014/11/03
.