stof tot stof, stof tot nadenke:
'n stowwerige gegriffel
Die middernagtelike gerammel van 'n rustelose koppie. Twee breinselle bots en woordkluise breek oop.
Soli Deo Gloria!

Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Saamdra
Artikels Indeks
Stof se Tuisblad
Kopiereginligting

Daar sal tye in jou lewe kom dat jy in 'n medemens wat pyn het, se vertroue geneem sal word om hom te help genees. Die blote feit dat hy jou genoeg vertrou om met jou te deel, maak dat jy 'n reuse verantwoordelikheid het, en ook in 'n posisie waar jy meer kwaad as goed kan doen as jy die roeping nie reg hanteer nie. As jyself al deur 'n tyd van pyn en verwerping is, sal jy waarskynlik beter toegerus wees om 'n broer te kan wees in tye soos nou. Hierdie dinge wat ek hieronder oor gesels, is gebore uit ervarings tydens my eie intense pyn, teleurstellings wat ek beleef het met kennisse en vriende wat inmeng en omgee verwar, en dikwels een stap van genesing wat bereik is, met vyf trappe teruggestamp het deur onnadenkend dinge op tye te doen en vrae te vra wat nog nie antwoorde het nie. Ek vertrou dat die punte wat ek hier lys, vir jou sal help om die voorreg van omgee vir 'n medemens in pyn, te kan volvoer as 'n roeping. In hierdie stuk is die fyner metodiek van luister, die wys van opregte begrip, en verskeie ander sake glad nie aangeroer nie. Daar is egter 'n menigte publikasies reeds daaroor beskikbaar. Hierdie dokument vul die gaping waar 'n mens te doen kry met die mens wat te midde van die pyn staan. Dit is uiters belangrik, want die oomblik as die mens wat ly, verloor word, is dit nog 'n geraamte op my en jou gewete.

Vra eers die Here se leiding.

Die belangrikste van alles is dat jy deur hierdie toenadering van 'n broer in pyn, die verantwoordelikheid gekry het om deel te word van die genesingsproses van 'n Godgeskape mens. Omdat ek en jy menslik is en nie op volmaaktheid kan roem nie, kan ons nie hierdie roeping suksesvol volvoer as dit nie is met die leiding van die Heilige Gees nie. Gaan dus op jou kniŽ en vra intens vir wysheid en leiding om hierdie voorreg te mag hanteer. Weet dat menslike impulsiewe besluite 'n medemens onberekenbare skade kan aanrig. Vertrou deurentyd op God vir leiding, dat Hy jou sal lei om instrumenteel te wees in die genesing van een van Sy kosbaarste kinders.

Kopieregkennisgewing:
Hierdie werke is die intelektuele eiendom van Stof. Klik hier vir volledige kopiereginligting.

Moenie oordeel nie

Die pyn wat jou broer nou beleef, mag ook elemente bevat van dinge wat hy ook kon doen. Dinge waaroor ander mense hom sou verwerp. Moet onder geen omstandigdhede 'n vinger na hom wys en skuld op hom pak vir wat nou gebeur nie. Daar sal waarskynlik ook ander dierbares betrokke wees by die proses. Jy sou in jou menslike oordeel persone of entiteite kon beskuldig vir die posisie waarin hy tans is. As dit die geval is, moenie oor hulle ook oordeel nie. Hulle is gewoonlik dierbaar vir hom, en deur 'n persoon se dierbares te verneder en te beskuldig, bring jy 'n 'n vertrouenskrises in die hele genesingsproses. Onthou dat diť wat jy die skuld sou wou gee vir sy omstandigdhede, ook mense is, net soos ek en jy, en daarom dus nie 'n oordeel verdien vir dit waaarvan hulle verdink word nie. Die oomblik as jy oordeel, onderwerp jy ook jouself aan oordeel. Menslike oordeel kan verskriklik verkeerd loop, en as 'n oordeel eers uitgespreek en bekend is, is dit bitter moielik indien nie onmoontlik om dit reg te stel nie.

Kitsoplossings

Dis in ons natuur om baie keer vinniger te praat as wat ons dink. Dit is ook maklik om allerlei menslike wyshede kwyt te raak en dalk te sÍ dat dit nie so erg is nie en dat dit nou tyd is om die pyn te vergeet en materieŽl voort te gaan. Sommige van ons is geneig om sonder om twee keer te dink, een of ander pilletjie aan te beveel, of 'n vakansie voor te stel. Daar is boeke en boeke vol sogenaamde wysheidspreuke wat mense graag vir mekaar sÍ as daar een of ander krises is. Onthou net nou dat jy nou te dien het met 'n baie werklike situasie van seer waar jy die voorreg het van het om die oor te mag wees. As iemand dus 'n probleem stel, vra hy nie noodwendig dan 'n reeks antwoorde en slim stukkies advies nie. Elke pyn is uniek, en as jy die een is wat dit moet hanteer, moenie veralgemeen nie. Op daardie gegewe oomblik is die persoon by jou diep in die put, en sal enkele slim uitsprake en afgewaterde trooswoorde dalk die verkeerdste ding wees om te uiter. In Spreuke 25:20 is 'n interresante waarneming hieroor gemaak.

Begrip

Jyself is nie in die situasie nie. Dit is dus nie 'n gegewe dat jy presies weet en verstaan wat in die kompleksiteit van omstandigdhede werklik aan die gebeur is nie. Dis maklik om te sÍ dat jy presies verstaan hoe hy voel. Eintlik maak jy hom wat wou aflaai, wreed stil as jy so 'n onnadenkende stelling maak. Moet ook nie die gesprek draai en hom vertel van jou niggie wat dieselfde ervaar het, en jou boetie se soortgelyke ervarings, of van ander, of selfs jou eie identiese situasie nie. Dis nie wat 'n mens in pyn wil hoor nie. Die oomblik as jy voorgee dat jy hom beter verstaan as hyself, stamp jy hom kru weg en maak die put net dubbel so diep. Al verstaan jy dele van sy ervarings, laat die persoon self dit deel wat hy wil deel. Deur dit te doen gun jy hom geleentheid om self die vasgevangde seer en emosies te laat ontsnap. As hy dit nie self kan uiter nie, bly dit binne, en sweer dit mettertyd. Wees dus op hierdie punt 'n oor, 'n vertroueling. Sorg dat jy sy vertroue waardig bly.

Uitpraat

Jy en niemand anders as jy nie, is gekies om hierdie spesifieke medens se pyn te deel en dalk nog deel te kan word van genesing. Die feit dat hy jou gekies het om mee te deel, maak dat hy aanneem die pyn en seer is veilig by jou. Deur enigsins enige inligting wat hy aan jou toevertrou te deel met enige ander mens, is jy besig om verraad te pleeg teenoor hom wat jou vertrou. Hierdie mededelings mag slegs en slegs met God in gebed gedeel word, omdat jy Sy wysheid broodnodig gaan hÍ in die tydperk wat jy die pad gaan deel met 'n gebroke medemens. 'n Groot deel van sy mededelings is waarskynlik geraamtes waaroor ander hom veroordeel het, dinge wat hom vertroue laat verloor het in ander mense. Daarom is enige vorm van uitpraat fataal vir genesing. Jy het die Godgegewe voorreg om nou iets vir ander mens te beteken, en mag dus nie nou enigsins so 'n mens verder laat seerkry deur sy pyn te minag nie. As hyself jou sou vra om sekere inligting met geselekteerdes te deel, bid vir wysheid om dit dan oordeelkundig te doen en nie in die versoeking te kom om stertjies aan te las of sousies oor te gooi nie. Hanteer dan dit wat jy moet oordra, op so 'n verantwoordelike wyse dat jy nie pyn vererger nie. Die aan wie jy sekere dinge moet meedeel, sal dalk verder vra, maar moet nooit in die versoeking kom om dan meer te deel as wat jy gevra is nie. Jy deel 'n stukkie siel van 'n medemens, en kan deur jou taak ligtelik op te neem, daardie siel vernietig. Daar sal nuuskieriges wees wat op een of ander wyse te hore gekom het dat jy 'n broer in nood bystaan. Hulle sal jou waarskynlik nader met op die oog af goeie en omgee motiewe om meer uit te vind. Onthou net dat hy wat jou vertrou, goeie rede het waarom hy nie met hierdie snuffelaars gedeel het nie. Moet dus onder geen omstandigdhede enige brokkies deel met enige-iemand wat kom snuffel nie. Jy het nie beheer oor hulle motiewe nie, en weet waarheen die inligting oraloor van hulle sal versprei nie, ook nie oor die stertjies en sousies wat hulle en die res van die bostelegraafstalsel byvoeg nie. Deur aan 'n snuffelaar iets oor te dra, is die laagste vorm van minagting van hom wat jou vertrou het. Selfs die inligting wat jy oor hom het wat hyself jou nie meegedeel het nie, moet ook net so vertroulik behandel word. Daar is 'n kans dat die kanale waardeur dit by jou uitgekom het, reeds op een of ander manier gekorrupteer is. Ongeag die bron vanwaar jy dit gekry het, bly dit egter deel van die geheel en verdien dit om met dieselfde respek behandel te word. 'n Snuffelaar mag dalk vir jou kwaad word, of probeer omkoop, of met praatjies van omgee probeer oortuig, maar moet nooit daarvoor swig nie. Snuffelaars sal altyd daar wees en probeer inmeng.

Stilte

Enige genesingsproses het tye van stilte. Dan sal hy wat pyn het, dalk nie veel met enige mens deel nie. Dit is uiters noodsaaklike tye. Dit is dan wat daar dikwels die uiters noodsaaklike skakeling met God en Hom alleen plaasvind. Geen mens het dan 'n reg om in te meng in die Vader-kind verhouding nie. Baie dinge is in alle opsigte nie menslik beredderbaar nie. Daarom moet die tye wat iemand spontaan aan mense onttrek om met sy Vader alleen te wees, gerespekteer word. Onhou dat die betrokkenheid by 'n lydende medemens, nie 'n egoreis vir jouself is nie, en jy dus nie verontreg moet voel as daar tye van stilte is nie. Dis soms eerder noodsaaklik om dan af te skakel van menslike kontak, want mense wat sulke tye sonder begrip in 'n vertikale verhouding inmeng, is arogant en probeer slimmer as God self wees. Dit is tye wat die lydende sy seer net tussen hom en God hanteer. Enige eksterne druk sal die sweer voortydig probeer ryp druk en 'n lelike ontsteking tot gevolg hÍ. As 'n seer nog nie bestem is om ryp te word nie, moet dit so gerespekteer word. Hierdie stiltes is in die meeste gevalle 'n uiterste vorm van gebed, en interaksie met die lewende God, is baie meer genesend as wat ek of jy of enige menslike entiteit ooit maar net oor kan droom.

Genesing

Uiteindelik kom daar genesing, in een of ander vorm. Dan mag jy dankbaar wees dat jou Vader jou die voorreg gegee het om 'n kosbare deel van Sy skepping te help genees. Moet egter nooit roem daarop nie. Dit was nie jy wat so menslik slim of oulik was nie, Dit was genade wat jou Vader jou gegee het en 'n volvoering van 'n roeping waarvoor jy gekies is. Onthou dan nou dat daar vergifnis was vir al die geraamtes wat jou meegedeel is, dat dit nie meer 'n faktor is nie, en dat dit ook nie weer opgegrawe moet word nie. Jubel dan saam met jou broer wat nou ryker is as ooit vantevore, en in sy oorwinning soos wat net God dit kon gee. Wees dan ook beskikbaar en wakker vir Sy stem as Hy jou roep om weer betrokke te raak by 'n genesingsproses. Bid deurentyd vir wysheid om elke situasie waarin jy betrokke raak by ander se pyn, met Sy wysheid te kan hanteer. En as jy eendag dalk weer pyn van jou eie het, bid dat Hy iemand sal voorsien wat 'n vriend in nood kan wees, ook vir jou Amen!

© Stof 2003/03/20
.